Zlepší sa informovanosť o právach cestujúcich

Zlepší sa informovanosť o právach cestujúcich
SITA/AP

Európska komisia začína kampaň s cieľom zvýšiť informovanosť cestujúcich o ich právach. Prostredníctvom plagátov, letákov a webových stránok budú mať od dnes cestujúci informácie priamo po ruke, na letiskových halách a železniciach, kde ich potrebujú najviac.

Vďaka celoeurópskej kampani v 23 jazykoch, ktorú spustila Európska komisia 29. júna, budú mať cestujúci lepší prístup k informáciám týkajúcim sa ich práv pri cestovaní vlakom alebo lietadlom. Napriek tomu, že Komisia v posledných rokoch zaviedla právne predpisy, ktorými sa majú zaručiť cestujúcim v leteckej a železničnej doprave rovnaké podmienky zaobchádzania v celej Európskej únii, ešte nie všetci cestujúci vedia, na čo majú nárok. S cieľom napraviť to v čase začínajúcej letnej sezóny, sa na letiskách a železničných staniciach vo všetkých členských štátoch zjavia plagáty pripomínajúce cestujúcim ich práva. Cestujúci si takisto budú môcť prečítať bezplatné letáky a prezrieť si webovú stránku určenú špeciálne na tento účel vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol:

„V čase, keď sa milióny Európanov chystajú na zaslúžené letné prázdniny, by sme im chceli umožniť, aby cestovali čo najpohodlnejšie, poznali svoje práva a vedeli, na koho sa v prípade potreby obrátiť pri ich vymáhaní. Dúfame, že vďaka príťažlivým plagátom na letiskách v celej Európe a informáciám na letákoch a na internete vo všetkých jazykoch EÚ sa nám podarí informovať milióny ľudí, ktorí niekam pocestujú toto leto.“

Siim Kallas

V rámci kampane Your Passenger Rights At Hand sa vytvorila webová stránka http://ec.europa.eu/passenger-rights . Tu si ľudia môžu zistiť, aké majú práva pri jednotlivých spôsoboch dopravy. Letáky a plagáty so základnými právami budú takisto k dispozícii na všetkých miestach spojených s dopravou – od staníc až po letiská. Všetky tieto informácie sú k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ, aby mali cestujúci možnosť byť informovaní vo svojom jazyku.

[captionid=“attachment_2152″align=“alignright“width=“600″]SITA/AP[/caption]

V právach cestujúcich sa upresňuje, na čo majú ľudia nárok, keď sa niečo stane počas ich výletu. Ak sa napríklad ich cesta oneskorí alebo zruší, alebo ak sa im stratí alebo poškodí batožina. Zaručuje sa v nich aj rovnaké zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou.

Komisia pracuje na rozšírení práv cestujúcich na ďalšie spôsoby dopravy. V závislosti od prípravy právnych predpisov v Európskom parlamente a v Rade by sa tieto návrhy mohli prijať už aj tento rok. Hneď po ich prijatí budú cestujúci oboznámení prostredníctvom kampane, ktorá bude prebiehať dva roky.

Ak sa potrebujete dozvedieť, čo robiť v prípade zrušenia či meškania letu, v prípade straty alebo poškodenia batožiny a či sa rovnaké podmienky vzťahujú aj na prípad balíkov dovolenkových služieb, stiahnite si nasledovnú prílohu.

1. júla 2010

Najčítanejšie za 24 hod

Autor: Zuzana Zimmermannová