• mestá ktoré sa vynárajú z útesov a skál

mestá ktoré sa vynárajú z útesov a skál