Estónsko

  Oficiálny názov: Estónsko

  Hlavné mesto: Tallin

  Počet obyvateľov: 1 313 271

  Rozloha: 45 339 km²

  HDP na obyvateľa: 27 994 $

  Kód meny: EUR

  Názov meny: euro

   

  Estónsko je jednou z troch pobaltských krajín  – ďalšími sú Litva a Lotyšsko. Je najsevernejšou pobaltskou krajinou. Na juhu susedí s Lotyšskom a na východe s Ruskom. Mapa Estónska to zobrazí najlepšie.

  Estónsko je malá krajina, hoci stále asi o 5 tisíc km² väčšia ako Slovensko. Žije v nej iba niečo viac ako jeden a štvrť milióna ľudí. Je tak ďaleko redšie osídlená ako Slovensko. Hustota obyvateľstva je asi štvrtinová.

  Okrem hlavnej pevniny je Estónsku tvorené aj 2200 ostrovmi. Turisticky je zaujímavý najmä Tallin, ktorého centrum je historické a plné estónskych pamiatok. Na dovolenku do Estónska sa však jazdí veľmi zriedka. Ľudia toho na Slovensku o Estónsku veľa nevedia. Je to malá a navyše vzdialená krajina. Estónsko ešte k tomu nemá veľké väzby na ďalšie postkomunistické krajiny. Estónsko má zo svojich brehov výhľad na Švédsko a Fínsko a snaží sa politicky aj ekonomicky orientovať skôr na tieto krajiny.

  S Estónskom toho však máme veľa spoločného. Obe krajiny sa museli spamätávať z pádu Sovietskeho zväzu a meniť centrálne plánovanú ekonomiku na trhovú. Treba však povedať, že Estónsko má za sebou úspešnejší príbeh. Krajina na tom bola po rozpade  Sovietskeho zväzu omnoho horšie ako Slovensko.  Estónsko však spravilo veľa reforiem a dnes je ekonomicky na tom podobne ako naša krajina.

  Estónske vodstvo je tvorené najmä týmito riekami: Võhandu (162 km dlhá rieka), Pärnu (144 km dlhá) a Põltsamaa.

  Estónsky kód je EE.

  Zaujímavosti  Estónska- krajina patrí do svetovej špičky v dostupnosti vysoko rýchlostného internetu. Technologicky ide o veľmi progresívnu krajinu.

  História Estónska

  V 18. storočí Švédske kráľovstvo stratilo Estónsko. Moci nad týmto územím sa chopila Ruská ríša. Koexistencia s Rusmi nebola problematická až do neskorého 19. storočia, kedy sa Rusi začali pokúšať   Estónsko rusifikovať.

  Po Veľkej októbrovej revolúcii sa Estónsku podarilo využiť situáciu, kedy Rusi ustupovali a Nemci boli ešte ďaleko. Krajina vyhlásila nezávislosť. Neskôr sa to neobišlo bez boja s Rusmi a Nemcami, Estónci si však nezávislosť zachovali. Trvala od roku 1920 po rok 1942. Počas druhej svetovej vojny sa Rusi do Estónska úspešne vrátili a zostali tam až do pádu Sovietskeho zväzu v roku 1991.

  Hospodárstvo Estónska

  Estónska ekonomika je rozhodne zaujímavá. V rebríčkoch ekonomickej slobody patria Estónsku popredné priečky. Krajina má mimoriadne nízky štátny dlh – iba okolo 8 percent hrubého domáceho produktu (na Slovensku je to okolo 60 percent).

  Estónsko je špička v prístupe služieb vlády cez internet. Krajina má jednu z najlepších internetových infraštruktúr na svete. Aj toto je jeden z mnohých dôvodov, prečo sa Estónsko neraz nazýva „baltický tiger“.

  Oficiálnou menou Estónska je euro. Euro bolo prijaté v roku 2014.

  Obyvateľstvo

  Pred druhou svetovou vojnou až 88 percent obyvateľov Estónska boli etnickí Estónci. Dnes je toto číslo približne 69 percent. Za takýto výrazný posun v demografii môže Moskva, ktorá sa počas svojej nadvlády nad krajinou snažila Estónsko rusifikovať. Do veľkej miery sa jej to podarilo – dnes je až štvrtina populácie tvorená Rusmi.

  Estónci tejto demografický pohyb vnímali ako národnú katastrofu najmä počas 80-tych rokov minulého storočia. Rusi nielenže dovážali svojich ľudí do Estónska, pohyb existoval aj opačným smerom. Až 10 tisíc Estóncov bolo zavraždených alebo odvlečených do Ruska.

  Po páde Sovietskeho zväzu tvorili Estónci iba 60 percent populácie.  Nasledovala však ruská emigrácia a k zvýšeniu podielu Estóncov na obyvateľstve prispelo aj uzavretie ruskej vojenskej základne v roku 1994.

  Náboženstvo

  Estónsko je kresťanská krajina.

  Články pre Estónsko: