Česko

  Oficiálny názov: Česko

  Hlavné mesto: Praha

  Počet obyvateľov: 10 541 466

  Rozloha: 78 866 km²

  HDP na obyvateľa: 30 895 $

  Kód meny: CZK

  Názov meny: česká koruna

   

  Česká republika sa nachádza v Strednej Európe. Susedí s Nemeckom, Poľskom, Slovenskom a Rakúskom. Na mape Českej republiky sa zorientujete najľahšie.

  Česko je náš západný sused, s ktorým máme jednoznačne najlepšie vzťahy. Spája nás spoločná história, príbuzný jazyk a podobná kultúra. Slováci jazdia do Českej republiky za prácou, štúdiom, ale aj na dovolenku. Voľných pracovných miest bolo v Českej republike vždy viac ako na Slovensku. Kým my sme trpeli vysokou nezamestnanosťou, veľké české mestá mali nedostatok pracovnej sily. Najsilnejší pohyb pracovnej sily do ČR bol pred vstupom do Európskej Únie. Úrad práce v Českej republike  ponúkal pracovné miesta aj pre ľudí zo Slovenska.

  Situácia sa zmenila v roku 2004 potom, ako sme vstúpili do Európskej Únie. Od tohto momentu Slováci mohli pracovať aj v ďalších európskych krajinách – spočiatku v Spojenom kráľovstve, Írsku a Švédsku. Možnosti sa zvýšili a platy v krajinách Západnej Európy boli omnoho lákavejšie ako v ČR.

  Do Českej republiky sa chodí stále za prácou, avšak nie v takom rozsahu, ako tomu bolo v minulosti. Potom, čo nám otvorilo pracovný trh aj susedné Rakúsko, motivácia ísť pracovať do Česka je zase nižšia. Podstatnou výhodou ČR ako pracovnej destinácie je jazyk. Češtinu sa na rozdiel od nemčiny nikto nemusí učiť.

  Hlavné mesto Praha a druhé najväčšie mesto Brno lákajú aj tisíce slovenských študentov. České vysoké školy ponúkajú vyššiu úroveň ako slovenské. Kvalita škôl je iba jednou z motivácií slovenských študentov, prečo sa vybrať za štúdiami do susednej krajiny. Najmä Praha ponúka také prostredie, ktoré sa na Slovensku jednoducho nenachádza. Takisto uplatnenie absolventov univerzít je v meste ako Praha omnoho vyššie ako napríklad v Bratislave.

  Z pohľadu cestovného ruchu má najväčší význam jednoznačne Praha. Česká metropola patrí medzi najnavštevovanejšie mestá v Európe. Nepatrí síce do prvej ligy ako Londýn, Paríž či Rím, každý rok sem však pricestujú milióny ľudí  z celého sveta.

  Praha je objektívne veľmi pekné mesto, ktoré turistom ponúka množstvo atrakcií. Pre Slovákov je najväčšia výhoda Prahy jej blízkosť. Z Bratislavy sú to iba štyri hodiny jazdy vlakom či autom. Zo Žiliny sa do Prahy dostanete za niečo viac ako päť hodín. Ďalšou veľkou výhodou je jazyková a kultúrna príbuznosť. Do Prahy sa môže vybrať doslova každý, a to bez rizika, že by sa niekde stratil a nebol sa schopný dohovoriť. Do Prahy sa stále  chodí viac-menej ako do nášho mesta.

  Turisticky príťažlivých miest však nájdete v Českej republike ďaleko viac. A nemusíte jazdiť ani ďaleko za hranice. Omnoho bližšie ako Praha sú mestá Brno, Ostrava či Olomouc. Veľmi populárne sú napríklad juhomoravské vinice či množstvo kaštieľov a zámkov roztrúsených po celej krajine.  Voľba turistickej atrakcie závisí aj od počasia. Česká republika ponúka aj množstvo značených trás pre turistov. Systém značenia turistických chodníkov je prakticky totožný s tým naším. Pokiaľ cestujete do ČR do múzeí či galérií, vždy je dobré si pozrieť zoznam štátnych a cirkevných sviatkov Českej republike. Takto sa ľahko vyhnete problému so zatvoreným atrakciami.

  História Českej republiky

  História Českej republiky začína s Veľkomoravskou ríšou. Moravské kniežatstvo v tomto zmysle zaniklo spolu s Veľkomoravskou ríšou v roku 907. Po rozpade tohto štátneho útvaru sa politicky Česko presunulo viac na západ. V krajine sa objavil rod Přemyslovcov, ktorí sú považovaní za zakladateľov českého národa. V roku 1004 bolo miestne vojvodstvo rozpoznané ako súčasť Svätej rímskej ríše. České kráľovstvo vzniklo v roku 1212. Najväčší územný rozmach toto kráľovstvo zaznamenalo v 14. storočí. V tomto čase český kráľ nevládol iba nad Českom, ale aj nad ďalšími územiami, ktoré sa spoločne označovali za Českú korunu.

  V 15. storočí krajina zažila tzv. českú reformáciu na čele s husitami. Reformácia bola sprevádzaná ekonomickými problémami a križiackymi výpravami.

  Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa Česko začalo postupne začleňovať do Habsburského impéria. Plnou súčasťou Rakúskej ríše sa stalo v roku 1806. Neskôr bolo súčasťou Rakúsko-Uhorska. V 19. storočí  bolo priemyselným centrom celej ríše.

  Po páde Rakúsko-Uhorska na konci prvej svetovej vojny Česko vytvorilo spoločne so Slovenskom nový štát – Československo.

  Ekonomika Českej republiky

  Česká republika je najbohatší postkomunistický štát Európy.  Hrubý domáci produkt na osobu po započítaní kúpnej sily je takmer 31 tisíc dolárov. To je približne o 2000 dolárov viac ako na Slovensku. Podľa tohto čísla je životná úroveň v ČR a SR približne rovnaká.

  V Československu bola Česká republika vždy tou vyspelejšou časťou. Pri vytvorení spoločného štátu v roku 1918 bol tento rozdiel najvypuklejší. Vďaka rozvinutému priemyslu v ČR sa podarilo industrializovať aj Slovensko – krajinu, ktorá bola do konca prvej svetovej vojny z veľkej časti poľnohospodárska.

  V súčasnosti je hospodárstvo Českej republiky podobne ako to slovenské založené predovšetkým na priemysle. V ČR sa ročne vyrobí takmer milión automobilov. Jednou z najznámejších českých firiem na Slovensku je Škoda. Najmä vďaka Prahe má ČR významné príjmy aj z cestovného ruchu.

  Obyvateľstvo ČR

  Priemerný počet detí na jednu ženy je iba 1,29. Populácia potrebuje na svoju prirodzenú obnovu, aby toto číslo dosiahlo hodnotu minimálne 2,1. Populácia ČR je tak hlboko pod touto hodnotou, ktorá je mimochodom jedna z najmenších na svete. Napriek veľmi nízkej pôrodnosti počet obyvateľov Českej republiky pomaly stúpa. Môže za to imigrácia. Ročne sa do ČR prisťahuje asi 80 tisíc ľudí.

  Najväčšiu skupinu cudzincov tvoria Ukrajinci. V ČR ich žije viac ako 100 tisíc. Druhou najväčšou skupinou sú Slováci (80 tisíc). V Českej republike žije aj okolo 75 tisíc Vietnamcov, ktorí sa sem dostali ešte za komunizmu. Boli pozvaní vládou ako hosťujúci pracovníci.

  V Českej republike žije aj okolo 30 tisíc Rusov, 7 tisíc Američanov, 20 tisíc Poliakov, 18 tisíc Nemcov a 9 tisíc Bulharov. V medzivojnovom období v ČR žilo asi 120 tisíc Židov. Dnes by ste ich napočítali okolo 4 000.

  Náboženstvo

  Česká republika je jeden z najmenej nábožensky založených štátov na svete. O ČR sa často hovorí ako o najateistickejšom národe sveta. V tomto hodnotení by však Česko obsadilo až tretiu pozíciu. Väčšie percento ateistov má Čína a Japonsko.

   

   

   

  Články pre Česko: