Kuriozity zo Svätého stolca

Kuriozity zo Svätého stolca
Najmenší štát sveta (0,44 km2) vznikol roku 1929 po dohode s Mussolinim na želanie pápeža Pia XI. Hovorí sa, že Vatikán je aj najsocialistickejší a najmilitantnejší. Vladimír Kampf

Svätý stolec je oficiálny názov najmenšieho štátu sveta, ktorý celý svet pozná ako Vatikán. Vznikol roku 1929 po dohode s Mussolinim na želanie pápeža Pia XI.

Hovorí sa, že Vatikán je aj najsocialistickejší a najmilitantnejší. Neexistuje v ňom súkromné vlastníctvo a na dvesto stálych obyvateľov – z toho je tridsať žien – má najviac strážnikov, vrátane príslušníkov Švajčiarskej gardy.

Pápež je jediný absolútny monarcha v Európe. Oficiálnym jazykom je latinčina. Dosiaľ tu existuje kancelária právneho zástupcu diabla. Jej úlohou je skúmať život prípadných svätcov a u navrhnutých osôb pátrať, prečo ich nemožno akceptovať.

O morálnom opodstatnení pápežského štátu kolujú vtipy. Označenie SCV na autách znamená: Stato di cittá del Vaticano – Mestský štát Vatikán, ale dá sa vysvetliť aj slovami: Se Cristo vedesse… – Keby to Kristus videl…

28. februára 2013

Súvisiace témy:

Najčítanejšie za 24 hod