Smola pre tých napravo
Jana Čavojská

Národný park Murchison Falls je s rozlohou 3 893 štvorcových kilometrov najväčší v Ugande. Oblasť na severozápade krajiny vyhlásili za chránenú ešte v roku 1926. Pravdepodobne tomu dopomohol aj niekdajší britský premiér, sir Winston Churchill. Svoju obľúbenú Ugandu, vtedy ešte britskú kolóniu, nazval perlou Afriky a savany okolo Nílu obrovskou botanickou a zoologickou záhradou nevyčerpateľného bohatstva živočíšnych druhov.

Smola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravoSmola pre tých napravo

Čo si o tom myslíte?