Nebojácni bojovníci
Vladimír Kampf

V modernej dobe sa u nás začali objavovať bojové umenia z Japonska, Číny a okolitých krajín. Kolískou všetkých týchto techník je však juhozápadná India.

Nebojácni bojovníciNebojácni bojovníciNebojácni bojovníciNebojácni bojovníciNebojácni bojovníciNebojácni bojovníciNebojácni bojovníciNebojácni bojovníciNebojácni bojovníci

Čo si o tom myslíte?