Belehradský vrch na premýšľanie

Pevnosť Kalemegdan
Pevnosť Kalemegdan v Belehrade. Jana Čavojská, Vladimír Kampf

Vrch na premýšľanie Belehrad. V keltskom období tu stála osada, ktorej sa zmocnili Rimania a dali jej názov Singidunum. Na sútoku Sávy a Dunaja kotvila ich flotila.

Od 6. storočia bolo mesto súčasťou Byzantínskej ríše. Po sťahovaní národov a jej úpadku sa sem nasťahovali Slovania. V 15. storočí tu bola pohraničná pevnosť Uhorska. Tú dobili Turci. Od roku 1806 je Belehrad hlavným mestom Srbska, neskôr aj juhoslovanskej federácie. Počas druhej svetovej vojny ho okupovali Nemci a v roku 1999 bombardovali vojská NATO.

Napriek všetkým historickým udalostiam nad mestom pevne stojí pevnosť Kalemegdan, ako symbol Belehradu. Práve tu sa usídlili Kelti tri storočia pred Kristom. Pevnosť do dnešnej podoby prestavali Rakušania v 18. Storočí. Z Kalemegdanu je výhľad na celý Belehrad a na rieky Sáva a Dunaj.

Kalemegdan, pevnosť týčiacu sa nad mestom volali Turci vrchom na premýšľanie. Názov pevnosti pochádza zo spojenia tureckých slov „kale“ – pevnosť a „meydan“ – bojisko.

11. apríla 2013

Súvisiace témy:

Najčítanejšie za 24 hod